• Piłka nożna
  Sport dla każdego
 • Basen
  Dla wielbicieli wody
 • Siłownia
  Rozwój kultury fizycznej
 • Sala gimnastyczna
  Trening zimą

Menu główne

 • Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu

Archiwum

XIV Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

To było prawdziwe święto przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i szacunku, a przy tym okazja do dobrej zabawy. Mowa o Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych, którą w czwartek, 9 czerwca 2016., już po raz czternasty zorganizowało Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

 

XIII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

11 czerwca 2015 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyła się XIII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Weźmięło w niej udział ok. 200 zawodników oraz ok. 40 trenerów i opiekunów, a także 90 wolontariuszy.

                          

 

XII Powiatowa Opilmiada Osób Niepełnosprawnych

5 czerwca 2014r. na obiektach Młodzieżowego Powiatowego Ośrodka Sportu przy ul. Pszowskiej odbyła się już XII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, której uroczystego otwarcia dokonał Starosta Powiatu Wodzisławskiego, Tadeusz Skatuła.

Ponad 230 sportowców  (dzieci i dorosłych) z 22 ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne rywalizowało w takich konkurencjach, jak podbijanie piłki, bieg sprinterski, skok w dal, rzutu do tarczy, strzały do bramki, slalom z piłką czy podnoszenie ciężarka. Niepełnosprawni sportowcy podchodzili do zawodów profesjonalnie i z wielką determinacją – jeśli bieg – to jak najszybszy, jeśli pchnięcie kulą – to z całych sił. Zaangażowanie zawodników, ich opiekunów i wolontariuszy jest zawsze ogromne, ale wszyscy potwierdzają, że najważniejsza jest wspólna zabawa i integracja. Dlaczego olimpiada cieszy się tak dużym zainteresowaniem? – Fenomen popularności olimpiady ma kilka przyczyn – mówił starosta Tadeusz Skatuła. –  Przede wszystkim udział w tych wszystkich konkurencjach sportowych, grach i zabawach ma duży wpływ na rozwój osobowości uczestników, którzy z jednej strony otrzymują szansę odkrywania własnych możliwości i uczestniczenia w dobrej zabawie, a z drugiej – mogą publicznie zaprezentować się pozostałym członkom naszego społeczeństwa. Ponadto przedsięwzięcie jest bardzo dobrze zorganizowane i chętnie przyjeżdżają do nas uczestnicy z całego województwa śląskiego. Co ważne, tutaj każdy zawodnik jest zwycięzcą, a wiek i płeć nie grają roli, bo wszyscy są równi – dodaje starosta.
Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach trwała do południa. Na koniec zmęczeni, ale szczęśliwi olimpijczycy otrzymali pamiątkowe medale i puchary.
 

 

                             

 

 

                                         

        W dniu 26 kwietnia 2014r.odbył się organizowany po raz siódmy „Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego ”, na obiekcie Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul.Pszowska 92.
Organizatorami Turnieju byli Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.  wraz z uczniami szkoły pod opieką Pana Andrzeja Sobika. 
To już siódma edycja  ww.Turnieju.  ,który głównie ma charakter charytatywny. Drużyny biorące udział w  w dotychczasowych rozgrywkach wpłacali dobrowolne składki na rzecz ucznia  Zespołu Szkół Technicznych – Krzysztofa Kosidra   ( uległ ciężkiemu wypadkowi, porusza się na wózku inwalidzkim ). Przez cztery edycje turnieju  zebraliśmy prawie 10 000 złotych , która to kwota została przeznaczona  na leczenie i rehabilitację Krzysztofa.
W tym roku pomagaliśmy po raz trzeci uczniowi  Zespołu Szkół Technicznych  - Mirosławowi Rosakowi , który choruje na mukowiscydozę ( wyniszczająca organizm choroba genetyczna, która objawia się niewydolnością oddechową . Mirek dwa lata temu przeszedł bardzo kosztowną operację przeszczepu płuc w wiedeńskiej klinice. Zebrane środki finansowe w tej edycji turnieju będą przeznaczone na bieżące leczenie i rehabilitację naszego ucznia.
        W ww. Turnieju wzięło udział 10 amatorskich drużyn z terenu powiatu wodzisławskiego i rybnickiego: („Damatic Devro”, „Prawnicy Śląsk”, „Radoszowy”, „Galaktyczni”, „Orlik”, „Kopernik”, „Stodoła”, „Mustang”, „Strażacy” oraz „Nauczyciele ZST i przyjaciele”).  W sumie 100 zawodników.
W otwarciu Turnieju wzięli udział znamienici goście:
•    Ryszard Zawadzki – poseł na sejm RP,
•    Tadeusz Skatuła – starosta powiatu wodzisławskiego – fundator pucharów i upominków,
•    Roman Juzek – wiceprzewodniczący rady powiatu wodzisławskiego,
•    Czesław Pieczka – dyrektor ZST,
•    oraz Krystyna Rosak wraz z Mirkiem Rosakiem – głównym bohaterem Turnieju.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwali sędziowie:
•    Czesław Rychlik – sędzia główny,
•    Grzegorz Płowaś,
•    Wiesław Weideman.
Opiekę medyczną zapewniła firma FIREMED p. Mateusza Kaczmarka (ratownicy – Wirginia Walecka i Dawid Lach).
Otwarcia Turnieju dokonali wspólnie starosta Tadeusz Skatuła oraz sam Mirek Rosak, który każdemu kapitanowi  10 drużyn wręczył list z podziękowaniami .
Po emocjonujących meczach, ( 2 grupy po 5 drużyn , najlepsze drużyny z poszczególnych grup  walczyły w finale o pierwsze miejsce, a drugie o trzecie) , najlepszymi drużynami okazały się: ( mecz finałowy Prawnicy-Mustang 4:2 )
•    3 miejsce – „Kopernik „
•    2 miejsce – „Mustang”
•    1 miejsce – „Prawnicy”
•    Król strzelców – Mateusz Hoszek z zespołu Galaktyczni
Warto zaznaczyć , że Mirek Rosak grał razem w drużynie  w zespole „Nauczyciele ZST i przyjaciele”, i strzelił  w meczach grupowych dwie bramki.
Puchary, upominki i nagrody zostały ufundowane przez:
•    STAROSTWO POWIATOWE
•    PIWIARNIA „WARKA” (Ireneusz Serwotka)
•    SALON FRYZJERSKI „VENA” (Helena Konieczny)            
Catering  zapewnił „PUB STODOŁA” oraz cukiernia Eweliny i Wiesława Piechaczek.
       


 

 

 

 

 

Zarządzenie nr   32 /2014
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
z dnia 01.10.2014r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 22/2013r.

Zarządzam co następuje:
w zarządzeniu nr 22/2013 z dnia 30.08.2013r. dot. określenia zasad korzystania z obiektów sportowych wchodzących w skład kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Pszowskiej oraz określenia wysokości odpłatności za korzystanie z tych obiektów, wprowadza się następujące zmiany:
w §1pkt 2 ppkt 1 i 2 „ wprowadza się możliwość wynajęcia 1/2 boiska w celach treningowych”
w §1pkt 2 ppkt 6  otrzymuje brzmienie:
„Oświetlenie boiska za 1 maszt oświetleniowy wynosi 10,00 złotych netto za godzinę + VAT”
 Pozostałe warunki zarządzenia pozostają bez zmian.
 

 

Zarządzenie nr   35/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
z dnia 20.11.2013r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 22/2013

zarządzam co następuje:
        
 w zarządzeniu nr 22/2013 z dnia 30-08-2013 dot. określenia zasad korzystania  z obiektów sportowych wchodzących w skład kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Pszowskiej oraz określenia wysokości odpłatności za korzystanie  z tych obiektów, wprowadza się następujące  zmiany:
w §1 pkt.2 ppkt.7 otrzymuje brzmienie:
„Wynajem boiska  na sparingi
a) 187,00 złotych netto + VAT + opłata za oświetlenia”

Pozostałe warunki Zarządzenia pozostają bez zmian.


 

 

 

Zarządzenie nr   22/2013
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
z dnia 30.08.2013


w sprawie:  określenia zasad korzystania z obiektów sportowych wchodzących
w skład kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej oraz określenia wysokości odpłatności za korzystanie z tych obiektów.

Na podstawie uchwały nr 77/2005 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad oddania na okres nie dłuższy niż 3 lata w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego

zarządzam co następuje:

§ 1


1.    Ustalam zasady korzystania z obiektów sportowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych  Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej określone
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
2.    Ustalam wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych:

1)    boisko w celach treningowych: -  za 1 godzinę:
a)     85,00      złotych + VAT  – kluby i stowarzyszenia sportowe, - seniorzy
b)     53,00     złotych + VAT  - niezrzeszone grupy sportowe
c)     36,00     złotych+ VAT –  kluby sportowe – juniorzy

2)     boisko w celach treningowych wraz z szatniami: - za 1 godzinę
a)     111,00  złotych + VAT  – kluby i stowarzyszenia sportowe ,-seniorzy
b)       78,00  złotych+ VAT   - niezrzeszone grupy sportowe,
    c)     53,00 złotych+ VAT  – kluby sportowe – juniorzy.
3) boisko w celu rozgrywania meczu-
a)  263,00 złotych + VAT + opłata za oświetlenie – seniorzy,
b)  181,00 złotych + VAT  + opłata za oświetlenie –grupy,
   (gdzie mecz trwa powyżej     2   x  30 minut)
c)  140,00 złotych +VAT  + opłata za oświetlenie - grupy,( gdzie mecz trwa  2 x 30 minut) 

4)bieżnia  z urządzeniami lekkoatletycznymi  – za 1 godzinę
a)    30,00 złotych –brutto -  niezrzeszone grupy sportowe
b)    10,00 złotych –brutto - stowarzyszenia,
c)    2,00 złotych –brutto - uczestnik indywidualny lub 10 złotych- brutto  za miesiąc
 ( karnet miesięczny) 
     5)boisko do piłki plażowej  - za 1 godzinę
         a) 5,00  złotych - brutto
     6) oświetlenie – 40,00  złotych  za godzinę + VAT

 7) Wynajem boiska na sparingi:
  a) ze światłami    - 330,00 zł brutto
  b) bez świateł     -  230,00 zł brutto 

      8) bieżnia  z urządzeniami lekkoatletycznymi wraz z szatniami – za 1 godzinę
a)   50,00 złotych –brutto -  kluby  sportowe
b)   30,00 złotych –  brutto -stowarzyszenia
c)    25,00 złotych – brutto - niezrzeszone grupy sportowe

      9) Turnieje piłkarskie
 a)   830,00 złotych + VAT – grupy seniorskie
 b)   502,00 złotych + VAT - grupy juniorskie

      10) Kort tenisowy – 2 godziny
 a) 300,00 złotych – brutto - karnet na sezon(V-IX)
b)   60,00 złotych – brutto – za  miesiąc karnet
       b)  20,00 złotych -   brutto -  za dwie godziny

11) Sala gimnastyczna – 1 godzina
a)  35,00  złotych+ VAT– kluby i stowarzyszenia ,
b)  30,00 złotych + VAT –w ramach działalności gospodarczej
b)  23 ,00  złotych+ VAT– niezrzeszone grupy.

12 ) Siłownia   -  1 godzina
   6,00  złotych – brutto - od każdego uczestnika –(grupa do 15 osób)

13)Sala konferencyjna – 1 godzina
   a)55,00 złotych brutto
   b)40,00 złotych brutto za wynajem Sali powyżej dwóch godzin

14) Sala komputerowa  - 1 godzina
  a) 35 ,00 złotych brutto

15) Sala lekcyjna – 1 godzina
a)  25,00 złotych brutto

16)Sala -  kompleks sportowy – 1 godzina
a) 15,00 złotych + VAT
                                                                § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi.
                                                                     
                                                                       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania   
 

 

OSTATNIE WYDARZENIA

26 kwietnia odbyła się kolejna VII edycja turnieju piłki nożnej o pochar starosty powiatu wodzislawskwigo. Zebrane wpłaty zostały przeznaczone na leczenie Mirka Rosaka, ucznia ZST chorego na mukowiscydozę.

 

Turniej piłki nożnej w Wodzisławiu Śl. Zawody drużyn amatorskich o puchar starosty powiatu wodzisławskiego 12 kwietnia

Turniej rozegrany został 12 kwietnia na boisku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 o godz. 9. Rejestracja drużyn odbywać się będzie w biurze zawodów w godzinach od 8 do 8:45.

W rozgrywkacwh piłkarskich mogą wziąć udział zawodnicy, którzy mają ukończone 16 lat oraz nie są zrzeszeni w klubach piłkarskich występujących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN bądź inne uprawnione do tego podmioty zaróno w Polsce, jak i w innych krajach.

Drużyna Państwowej Straży Pożarnej odniosła zwycięstwo w V Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego.

W rozgrywkach, które odbyły się 14 września na boisku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Wodzisławiu Śl. zmierzyło się 8 grup zawodowych, wśród których znalazły się  reprezentacje: strażaków PSP, policjantów, strażaków z Gminy Gorzyce, przedsiębiorców, ratowników WOPR, samorządowców, pracowników Kancelarii Sejmu RP, elektryków.

 

 

 XI Powiatowa Opilmiada Osób Niepełnosprawnych

Ponad 200 zawodników i ich opiekunów, prawie 20 ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne, ponad 100 wolontariuszy, 13 konkurencji sportowych i wiele atrakcji – to wszystko w ramach XI Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się 20 czerwca w Wodzisławiu Śl.

 

 

 

14 czerwca na obiektach sportowych Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu oraz Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, odbyła się „XIII Licealiada Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”.

 

 

13 czerwca odbyła się „XIV Licealiada Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”. Na obiektach Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., do sportowej rywalizacji przystąpiło prawie 200 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

 

20 kwietnia na stadionie przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl rozegrany został „Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego”.

    W sportowych zmaganiach udział wzięło 9 drużyn. Walka była zaciekła - nie brakowało emocji i twardej, męskiej gry. Zaangażowanie, ostre tempo i parujące na chłodzie  koszulki wskazywały, jak bardzo wszystkim drużynom zależało na wzniesieniu pucharu ufundowanego przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego.  Jednak to nie zwycięstwo w sportowej rywalizacji było najważniejsze podczas sobotnich rozgrywek, bowiem wszystkie drużyny bez wyjątku jednoczy co roku zupełnie inny, pozasportowy cel. Piłkarze walcząc na boisku, nawiązują w symbolicznym wymiarze do walki, jaką toczą z poważnymi chorobami młodzi ludzie – to z myślą o nich organizowany jest co roku turniej.  Jednak poza symbolicznym wymiarem, owo wsparcie zyskuje również  konkretny wyraz – amatorskie drużyny biorące udział w rozgrywkach wpłacają dobrowolne datki na rzecz osoby, z myślą o której organizowany jest turniej. Podczas tegorocznej, szóstej edycji turnieju pasjonaci futbolu postanowili, podobnie jak przed rokiem, wesprzeć finansowo  chorego na mukowiscydozę ucznia wodzisławskiej „Budowlanki” - Mirosława Rosaka.    To właśnie z myślą o Mirku 20 kwietnia o godzinie dziewiątej pomysłodawca i główny organizator przedsięwzięcia – Radny Powiatu Wodzisławskiego i nauczyciel historii Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. –   Grzegorz Kamiński dał sygnał do rozpoczęcia sportowych zmagań. Jednak zanim drużyny wybiegły na boisko, głos zabrała matka Mirka. Pani Rosak pojawiła się na obiekcie sportowym przy ulicy Pszowskiej pod nieobecność swego syna, którego stan niepodziewanie pogorszył się i uniemożliwił przybycie na stadion. Matka Mirka w krótkim przemówieniu podziękowała organizatorom za wsparcie i nakreśliła, jak długą drogę przebył jej syn, by móc skorzystać z pomocy specjalistów w Wiedniu.    Po wielogodzinnych bojach ostatecznie na pierwszym stopniu podium stanęli  piłkarze drużyny Galaktyczni Jedłownik, zaraz  za nimi uplasowali się panowie z  teamu  Wicher Wilchwy. Medalową stawkę zamknęli Prawnicy.  Nauczyciele i Przyjaciele, czyli  drużyna broniąca honoru „Budowlanki”, a jednocześnie walcząca o powtórzenie sukcesu sprzed roku, kiedy to właśnie nauczyciele zdeklasowali rywali, ukończyła rywalizacje tuż za podium.    Puchary zwycięzcom wręczyli Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego - Dariusz Prus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego - Roman Juzek, Radny Powiatu Wodzisławskiego - Grzegorz Kamiński oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. - Elżbieta Kłosek.    Turniej zorganizowany został dzięki zaangażowaniu  Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl wraz z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.    Mukowiscydoza to bardzo  poważna, wyniszczająca organizm choroba  genetyczna, która objawia się niewydolnością oddechową  i prowadzi często do przedwczesnej śmierci. Mirosław aktualnie jest po bardzo kosztownej operacji w wiedeńskiej klinice. Zebrane środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące leczenie i rehabilitację ucznia ZST.

 

 

 

We wtorek, 12 czerwca, na obiektach Młodzieżowego Powiatowego Ośrodka Sportu odbyła się już X Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, której uroczystego otwarcia dokonał Starosta Wodzisławski, Tadeusz Skatuła. Na turniej przybyli również Poseł Na Sejm RP – Ryszard Zawadzki, Przewodniczący Rady Powiatu – Eugeniusz Wala, Prezydent Wodzisławia Śląskiego – Mieczysław Kieca, Członek Zarządu – Zbigniew Seemann, ksiądz prałat Bogusław Płonka, trener kadry narodowej w kombinacji norweskiej – Jakub Michalczuk, radni powiatowi, a także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu wodzisławskiego.

 


 

 

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, w klimacie ekscytującego wyczekiwania na pierwszy gwizdek „EURO 2012", uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim rywalizowali ze sobą w kilkunastu konkurencjach sportowych, których dopełnieniem stał się konkurs na najlepszy klasowy doping -- zobacz, jak potrafi dopingować swoich rówieśników młodzież z ZST. 

 

 

 

 

 

 

25 maja 2012r. odbył się Turniej piłki nożnej szkół gimnazjalnych "Młodzież bezpiecznie kibicuje"

 

21 kwietnia 2012r. Na obiekcie sportowym odbył się miting nauczycieli ZST. Brali w nim udział nauczyciele oraz inni mieszkańcy powiatu wodzisławskiego.

ZAPRASZMY DO GALERII Z MITINGU

 

 

 

 

 

 

Po raz dziewiąty odbyła się Olimpiada organizowana przez Fundację na Dobro Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia w Wodzisławiu Śląskim. Łącznie 217 osób z powiatu wodzisławskiego, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Żor, a także czeskiej Ostrawy rywalizowali m.in. w rzucie do celu, w biegach i w skoku w dal.

 

 

 

 • 24 maja 2011 - XI Licealiada Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego
 • 26 maja 2011 - XII Licealiada Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego
 • 16.09.2010r. na naszym obiekcie sportowym odbyło się przyjęcie sztafety ognia olimpijskiego zwanego Ogniem Nadziei.

 

                                                             ZAPRASZAMY DO GALERII

 

 

Wodzisław Śląski jest oficjalnym partnerem  Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 w ramach Programu Miast Goszczących.

 

W dniach  od 15 do 17 września 2010 roku  gościliśmy reprezentację programu narodowego z San Marino. Nasi mieszkańcy ciepło przyjeli wyjątkowych sportowców. Zgodnie z tradycją Olimpiad Specjalnych wszystkie reprezentacje krajów z zagranicy odwiedzają miasta goszczące gospodarza Igrzysk przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów.  W Programie Miast Goszczących ELIOS2010 wzielo udział 57 polskich miast. W czasie dwóch dni pobytu w Wodzisławiu Śląskim sportowcy mogli gościnnie trenować na naszych obiektach, zwiedzili też nasze miasto i okolice. Odbyly sie atrakcje sportowo-kulturalne m.in. uroczyste powitanie Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa oraz imprezy integracyjne. Byla to okazja dla naszych wyjątkowych gości do zapoznania się z polską kulturą, lokalnymi zwyczajami i naszymi mieszkańcami. Po pobycie w Wodzisławiu Śląskim zawodnicy Olimpiad Specjalnych pojechali do Warszawy aby przystąpić do rywalizacji, w której w sumie weźmie udział około 1600 sportowców z 57 państw europejskich i eurazjatyckich.

 

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2010 odbyly się od 18 do 24 września 2010 roku w Warszawie. Ceremonia Otwarcia miała miejsce na stadionie Legii a zamknięcie na Placu Zamkowym.  Sportowcy rywalizowali  w 9 dyscyplinach takich jak: bowling, lekkoatletyka, jazda szybka na wrotkach, koszykówka, 7-osobowa piłka nożna kobiet, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, trójbój siłowy. Dodatkowo zaplanowano dyscyplinę pokazową MATP dla sportowców z najgłębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.  

 

Olimpiady Specjalne Polska to organizacja pożytku publicznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu  treningów i zawodów dla  sportowców z tego typu niepełnosprawnością.  Ruch Olimpiad Specjalnych zapoczątkowała Eunice Kennedy Shriver, siostra prezydenta J. F. Kennedy-ego, powołując w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych międzynarodową organizację sportową Special Olympics Inc.

 

Wszystkie informacje o ELIOS2010 można uzyskać odwiedzają oficjalną stronę Igrzysk www.warsaw2010.eu

 

 •  8 wrzesień.        III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Im. Grzegorza Kolosy.

 

 

 • 11 wrzesień.    Wiosenny Miting Nauczycieli o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego

 

 

 • 9 czerwca 2010r. na boisku Młodzieżowego Powiatowego Ośrodka Sportu przy ul. Pszowskiej odbyła się już ósma edycja Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych. Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonał Jerzy Rosół - Starosta Powiatu Wodzisławskiego. Na uroczystość przybyli również: Tadeusz Skatuła-Wicestarosta, Eugeniusz Danielczyk - Radny Powiatu Wodzisławskiego, Andrzej Czajka - zastępca dyrektora ds. pracy KWK "Rydułtowy-Anna", Fryderyk Kamczyk- przedstawiciel biura poselskiego Ryszarda Zawadzkiego Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych-Czesław Pieczka oraz Czesław Rychlik-Dyrektor Młodzieżowego Powiatowego Ośrodka Sportu.

  Po części oficjalnej rozpoczęły się sportowe zmagania prawie 200 podopiecznych w różnych konkurencjach. Był bieg przez płotki, podnoszenie ciężarka, rzut do tarczy, strzelanie do bramki, rzucanie do puszek, a także wiele innych. Uczestnicy podchodzili do konkurencji z wielkim zaangażowaniem, a  dopingowały ich postacie z kreskówek – Słoń, Kubuś, Tygrysek, Wiewiórka i Clown, które roznosiły słodkości i obserwowały zmagania sportowe.  Mimo upału i zmęczenia gorące serca uczestników oraz ich pozytywna energia sprawiły, że na twarzach wszystkich obecnych na boisku malował się uśmiech.

  Podczas Olimpiady można było obejrzeć wystawę  przygotowaną przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim, wziąć udział w loterii fantowej, a także posilić się ciepłym posiłkiem.

  Po zakończeniu konkurencji dla uczestników wystąpił zespół The Brainmind, który swoją elektroniczną muzyką porwał do tańca wielu uczestników Olimpiady.  Uwieńczeniem rywalizacji sportowej było uroczyste wręczenie pamiątkowych pucharów i medali,  które w imieniu władz Powiatu  dokonał Grzegorz Kamiński – radny powiatowy.

  Olimpiadę zakończył występ zespołu Top Secret z repertuarem szlagierów polskiej muzyki popularnej, który zachęcił większość do wspólnego śpiewu i zabawy, a zmęczonym  sportowcom  pozwolił nabrać sił do drogi powrotnej.

  Organizatorami imprezy byli;  Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gorzyc i Wodzisławia Śląskiego, Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Wodzisławiu Śląskim oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim. Impreza nie mogłaby się jednak odbyć bez pomocy wielu innych za co serdecznie dziękujemy.

 

Zapraszamy do galerii

 

 

 • 27 maja 2010r. w Zespole Szkół Technicznych odbyła sie XI Licealiada Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu wodzisławskiego Chłopców, zorganizowana przez wicedyrektora Czesława Rychlika z nauczycielami wychowania fizycznego.
  W punktacji generalnej Licealiady Zespól  Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim zajął pierwsze miejsce.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Licealiady oraz do galerii.

 

 

 • Od 1.05.2010r. został otwarty kort tenisowy. Możliwość rezerwacji i zakupu karnetów zgodnie z harmonogramem.

 

 

 • 7 maja 2010r. odbyły się zawody szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

Zapraszamy do galerii

 

 

 • 12 marca 2010r. na boisku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego trener kadry narodowej U-23, Stefan Majewski poprowadził trening z klasami sportowymi Zespołu Szkół Technicznych

 

Zapraszamy do galerii 

 oraz do zapoznania się z filmem z treningu