Cennik

Zarządzenie nr 23/2023
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
z dnia 16.08.2023
w sprawie: określenia zasad korzystania z obiektów sportowych wchodzących w skład kompleksu sportowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej oraz określenia wysokości odpłatności za korzystanie z tych obiektówzarządzam co następuje:

§ 1
ustalam zasady korzystania z obiektów sportowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych  Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej do niniejszego zarządzenia.
 
Ustalam wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych (ceny brutto) :

I.    Wynajem boiska sportowego – 1 godzina 
•    Kluby, stowarzyszenia, firmy – seniorzy      200,00 zł
•    Kluby, stowarzyszenia, firmy – juniorzy       120,00 zł
•    Niezrzeszone grupy sportowe  –            130,00 zł

UWAGA: istnieje możliwość wynajęcia ½ boiska

     II.    Oświetlenie  boiska – 1 godzina

•    za 1 maszt      17,00 zł

     III.    Wynajem szatni – 1 jednostka treningowa

•    Szatnie z natryskami –     55,00 zł
•    Szatnie bez natrysków –     40,00 zł

   
      IV. Bieżnia  z urządzeniami lekkoatletycznymi  – 1 godzina

•    grupa  – 50,00 zł
•    wynajem indywidualny za miesiąc – 17,00zł
•    wynajem jednorazowo – 5,00zł

     V. Basen  – za 1 godzinę ( 45 minut  + 15 minut szatnia )

•    dla rezerwacji grupowych –  120,00 zł
•    bilet normalny –  12,00 zł
•    karnety na basen –  1 godzina ( 10 wejść  + 3 gratis ) – 120,00  zł
                                        
     VI. Basen + sauna – za 1 godzinę ( 45 minut + 15 minut szatnia )

•    dla rezerwacji grupowych –  200,00 zł
•    dla indywidualnego uczestnika – 20,00 zł
•    karnety  basen + sauna  –  1 godzina ( 10 wejść  + 3 gratis ) – 200,00  zł
     VII. Sauna – za 1 godzinę  

•    dla rezerwacji grupowych –  140,00 zł
•    bilet normalny –  14,00 zł
•    karnety na saunę –  1 godzina ( 10 wejść  + 3 gratis ) – 140,00  zł

     VIII. Kort tenisowy

•    wynajem na sezon ( V-IX ) –         520,00 zł
•    wynajem na miesiąc (4 wejścia) –    120,00 zł
•    wynajem za 1 godzinę –              20,00 zł   

     IX. Sala gimnastyczna + siłownia  –  1 godzina

•    Kluby, stowarzyszenia, firmy –      95,00 zł 
•    Niezrzeszone grupy sportowe  –     65,00 zł

     X. Siłownia

•    1 godzina/1 osoba  – 12,00  zł
 
     XI. Boisko do piłki plażowej

•    1 godzina –  11,00  zł 

     XII. Sala konferencyjna

•    1 godzina –                110,00 zł
•    powyżej  2 godzin –  90,00 zł

     XIII. Sala konferencyjna – Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu  –  1 godzina

•     50,00 zł

     XIV. Sala komputerowa – 1 godzina lekcyjna

•    55,00 zł

     XV. Sala lekcyjna – 1 godzina lekcyjna

•    45,00 zł

§ 2
                                                                      
     Dla jednostek Powiatu Wodzisławskiego ceny za wynajem zostają pomniejszone
     o należny podatek Vat.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi.


                                                                      
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023.