• Piłka nożna
  Sport dla każdego
 • Basen
  Dla wielbicieli wody
 • Siłownia
  Rozwój kultury fizycznej
 • Sala gimnastyczna
  Trening zimą

Menu główne

 • Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Adres url: http://www.zstwodzislaw.net

Data publikacji: 2008r.

Data aktualizacji: 2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących i nie posiadają audiodeskrypcji,
 2. strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 3. część dokumentów urzędowych może nie być dostępna,
 4. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu zapewnić dostępność naszej strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: media@zstwodzislaw.net

Wyłączenia:

 1. mapy;
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. treści będące w posiadaniu Zespołu Szkół Techniznych, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Zespół Szkół Technicznych nie jest uprawniony;
 4. treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 5. treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji: wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 6. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

  są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
   

Strona posiada naspujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Kontrastowe kolory;
 2. wyróżnienie odnośników;
 3. brak ruchomych elementów;
 4. styl i rozmiar czcionek poprawiający czytelność: czcionka minimum:12px, styl bezszeryfowy, czytelna kolorystyka;
 5. wszystkie teksty sa pisane z użyciem znaczników;
 6. opis tekstowy wszystkich grafik opublikowanych po 23 września 2019r.;
 7. dokumenty zapisywane w formacie .docx lub pdf z informacją o rozmiarze, oraz zawierają tagi;

 

Dostępność serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisłasiu Śląskim według kryteriów:

 1. Percjepcja

  1. Tekst altermatywny:
   W serwisie umieszczamy tekst alternatywny dla elementów nietekstowych w sytuacji, w której ich zrozumienie jest konieczne dla zrozumienia treści dokumentu.
  2. Media zależne od czasu:
   W serwisie, w większości przypadków, nie zapewniamy alternatywy dla mediów zależnych od czasu (materiały wideo, materiały dźwiękowe).
  3. Możliwość adaptacji:
   Znaczniki HTML (zarówno formatujące jak i semantyczne) używane w serwisie zapewniają jego logiczną strukturę. Sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna.
  4. Treść rozróżnialna:
   Strona jest sbudowana w sposób kontrastowy, ułatwiającą czytelnikom przeglądanie treści wraz z separacją pierwszego planu i tła.
    
 2. Funkcjonalność

  1. Klawiatura:
   Najważniejsze elementy serwisu i jego funkcjonalności dostępne są przy użyciu klawiatury. Serwis nie korzysta ze skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z oprogramowaniem i urządzeniami użytkownika.
  2. Wystarczająca ilość czasu:
   Serwis zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli przeczytać i przetworzyć treść.
  3. Ataki padaczki:
   W serwisie nie pojawiają się treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki.
    
 3. Zrozumiałość

  1. Czytelność:
   Strona posiada treści czytelne i łatwe do zrozumienia.
  2. Przewidywalność:
   Poszczególne elementy serwisu i jego podstrony działają i otwierają się w sposób przewidywalny.
    
 4. Rzetelność:

  Serwis zapewnia poprawną interpretację różnych klientów użytkownika (maksymalizuje kompatybilność z klientami obecnymi i przyszłymi).

 

Dostępność serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisłasiu Śląskim według rozrzeżonych kryteriów:

 

Tabela dostępności według rozszerzonych kryteriów
 Zasada  Wytyczne  Kryterium sukcesu Poziom  Spełnia
1.
Postrzegalność
 
 1.1 Alternatywa w postaći tekstu  1.1.1 Treść nietekstowa  A  TAK
 
 1.2 Dostępność mediów zmiennych w czasie
 1.2.1 Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)  A  TAK
 1.2.2  Napisy rozszerzone (nagranie)  A  TAK
 1.2.3  Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)  A  NIE
 1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie)  AA  NIE
 1.3  Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości  1.3.1  Informacje i relacje  A  TAK
 1.3.2  Zrozumiała kolejność  A  TAK
 1.3.3  Właściwości zmysłowe  A  TAK
 1.3.4  Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym  AA  TAK
 1.3.5  Określenie prawidłowej wartości  AA  NIE
1.4  Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści  1.4.1 Użycie koloru  A  TAK
 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku  A  TAK
 1.4.3  Kontrast (minimalny)  AA  TAK
 1.4.4  Zmiana rozmiaru tekstu  AA  NIE
 1.4.5  Tekst w postaci grafiki  AA  TAK
 1.4.10  Zawijanie tekstu  AA  TAK
 1.4.10  Zawijanie tekstu  AA  TAK
 1.4.11  Kontrast dla treści niebędących tekstem  AA  TAK
 1.4.12  Odstępy w tekście  AA  TAK
 1.4.13  Treści spod kursora lub fokusa  AA  TAK
 2. Funkcjonalność  2.1  Dostępność z klawiatury
 
 
 2.1.1 Klawiatura  A  TAK
 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę  A  TAK
 2.1.4 Jednoliterowe skróty klawiszowe  A  ND.
 2.2  Wystarczająca ilość czasu
 
 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu  A  TAK
 2.2.2 Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie  A  TAK
 2.3  Ataki padaczki. Migotanie  2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu  A  TAK

2.4  Możliwość nawigacji

 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków  A  TAK
 2.4.2 Tytuły stron  A  TAK
 2.4.3 Kolejność fokusu  A  TAK
 2.4.4 Cel linku (w kontekście)  A  TAK
 2.4.5 Wiele sposobów na zlokalizowanie strony  AA  TAK
 2.4.6 Nagłówki i etykiety  AA  TAK
 2.4.7 Widoczny fokus  AA  TAK
2.5  Sposoby wprowadzania danych
 
 
 2.5.1 Gesty punktowe  A  ND.
 2.5.2 Anulowanie kliknięcia  A  NIE
 2.5.3 Etykieta w nazwie  A  ND.
 2.5.4 Aktywowanie ruchem  A  ND.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zrozumiałość
3.1 Możliwość odczytania  3.1.1 Język strony  A  NIE
 3.1.2 Język części  AA  NIE
3.2 Przewidywalność  3.2.1 Po oznaczeniu fokusem  A  TAK
 3.2.2 Podczas wprowadzania danych  A  ND.
 3.2.3 Konsekwentna nawigacja  AA  TAK
 3.2.4 Konsekwentna identyfikacja  AA  TAK
 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji  3.3.1 Identyfikacja błędu  A  ND.
 3.3.2 Etykiety lub instrukcje  A  ND.
 3.3.3 Sugestie korekty błędów  AA  ND.
 3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)  AA  ND.
 
 
 
4. Kompatybilność
4.1 Kompatybilność  4.1.1 – Parsowanie  A  
 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość  A  
 4.1.3 – Komunikaty o stanie  AA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.